Prästkulla by

Prästkulla är en livskraftig by en bit utanför (ca 10 km) Ekenäs och Tenala  i Raseborg. 

Föreningen arbetar för att ortsborna ska trivas och nya barnfamiljer lockas till byn genom rikligt med verksamhet, gruppfamiljedaghemmet, aktivitetspark och ett välbesökt sommartorg. 

Prästkulla gård

Prästkulla gård står landskapsmässigt och historiskt för adelskapets äldsta jordegendomar i den nyländska kustbygden. Herrgården jämte byggnader, arkitektur, planteringar och anläggningar är till sina centrala delar en väl bevarad representant för den gustavianska tiden. Till byggnadsbeståndet hör ännu ett brännvinsbränneri och ett skolhus från 1800-talet. Otaliga fasta fornlämningar från förhistorisk och historisk tid i omgivningarna runt den grunda havsviken vittnar om områdets långa bosättningshistoria. 
Till gården hör en grupp byggnader såsom arbetarbostäder (numera hyresbostäder), ett brännvinsbränneri från början av 1800-talet och Prästkulla skola (numera bostadshus) från början av 1890-talet.

Historia

Prästkulla är ett medeltida frälsesäteri, vars ägare är kända alltsedan slutet av 1200-talet. På 1300-talet var gården känd som Heimlax, uppkallad efter den närliggande viken. Prästkulla har gått i arv inom släkterna Ille, Gjös och fr.o.m. 1700-talet inom släkten Taube. Läs mer på: Museiverket

Länkar

VNUR, Västnyländska ungdomsringen
Raseborgs stad 
Frontlinjen (Harparskogslinjen) gick vid Prästkulla 1940-41 (Frontmuseet)
Helsinki West (turismföretag i västra Nyland)
Mobiguide.fi (mobila guidningar om västra Nyland)
Slow Food Västnyland

Det händer i Prästkulla & Ekenäs (evenemang):

Prästkulla (förenings facebook-sida)
Kulturforum.fi
Visit Raseborg

Gårdar i Prästkulla (med egna hemsidor):

Hummeldal
(uthyrningsstugor, båtar, fiske, husdjur)

Pargas Gård
(grönsaksodling och ekologisk köttproduktion)

Prästkulla Gård
(familjejordbruk, uth. av lägenheter)

Skarsböle Gård
(lantbrukstjänster, klabbar och mylla)

Smedsede Gård
(försäljn. av virke, cirkelsåg och uthyrningsstugor) 

Torparrian
(dans, rökbastu, grupper)

Krokby Gård
(Lantbruksentreprenad, lastbildtransporter, grävmaskinsarbeten och vägunderhåll