Prästkragens gruppfamiljedaghem

Prästkragens tvåspråkiga gruppfamiljedaghem startade hösten 2016 i Prästkulla och upprätthålls av Prästkullanejdens hembygdsförening r.f.

I Prästkragen finns 12 platser och dagiset har 3 anställda.

Som Prästkragens dagshemsföreståndare fungerar Johanna Nylund.

Frågor, ta kontakt tfn 044-980 9962 eller per e-post till prastkragensdaghem@gmail.com.
Adress: Ingvalsbyvägen 141 B, 10520 Tenala