Kontakt

Ordförande:

Leif Wikström, tfn 0400-473 749

Vice ordförande: 

Johanna Nylund

Sekreterare:

Antonia Sjöberg

Kassör:

Markus Taube

Disponent:

Johan Taube, tfn 0400-316 116

Bokning av Malmåsa:

Markus Taube tfn 041 440 1554
markus.taube@gmail.com

Kontaktuppgifter

Prästkullanejdens hembygdsförening r.f.
Föreningshuset Malmåsa
Nitlaxvägen 12, 10600 Ekenäs

FO-nummer 0131443-1

Vägbeskrivning:

Kör mot Hangö längs vägnr 25,
vänd mot höger mot Prästkulla
väg nr 1001 och kör 11 km.

Se karta på Google maps.